Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2023-2024

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Δηλώσεις εαρινού εξαμήνου προπτυχιακών σπουδών 2023-2024 από  9 έως 14 Απριλίου 2024.

  • 2ο εξάμηνο  5 ΥΠΟ και 1 ΕΠΑ

  • 4ο εξάμηνο  6 ΥΠΟ

  • 6ο εξάμηνο  6 ΥΠΟ

  • 8ο εξάμηνο  5 ΥΠΟ και 1 ΕΠΒ

  • 10ο εξάμηνο 6 ΥΠΟ Διπλωματική Εργασία & 

                      3 Επιλογής Θεματικών Ενοτήτων

-η δήλωση των μαθημάτων επιλογής γίνεται με βάση τον Τομέα που ανήκει η Διπλωματική εργασία. Για παράδειγμα αν η Δ.Ε. ανήκει στον Ά Τομέα, ένα μάθημα του Α΄ τομέα το ορίζει ο επιβλέπων, ένα το επιλέγει ο φοιτητής(του Ά τομέα) και το 3ο μάθημα είναι ελεύθερης επιλογής από τον Β ή Γ Τομέα.

-σε κάθε άλλη περίπτωση αν ο επιβλέπων είναι σύμφωνος μπορεί να γίνει οποιαδήποτε άλλη επιλογή.

 

-Τα παρακάτω μαθήματα επιλογής  του 2ου εξαμήνου είναι διαθέσιμα:

1. CHM_191 Αγγλικά

2. CHM_292 Γαλλικά ΙΙ

3. CHM_293 Γερμανικά ΙΙ

-Για το 8ο εξάμηνο το μάθημα επιλογής CHM_886 Οργανισμοί, Πληθυσμοί & Περιβάλλον δεν είναι διαθέσιμο.

Κανόνες Δήλωσης: 

-Οι φοιτητές από 1ο έως 4ο έτος μπορούν να δηλώσουν μέχρι εννέα(9) μαθήματα, κατά προτεραιότητα μαθήματα που οφείλουν παλαιότερων ετών.

-Οι φοιτητές του 5ου έτους μπορούν να δηλώσουν μέχρι 12 μαθήματα , κατά προτεραιότητα μαθήματα που οφείλουν παλαιότερων ετών, όπως και τα 6 μαθήματα της διπλωματικής εργασίας.

 

-Οι  Επί Πτυχίω Φοιτητές, μπορούν να δηλώσουν μέχρι 12 μαθήματα 

Την Διπλωματική εργασία εφόσον την έχουν δηλώσει στο 5ο έτος δεν χρειάζεται να την δηλώσουν.

 

 

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
dilosi-mathimaton-earinoy-examinoy-2023-2024.docx 16.08 KB