Προκήρυξη Θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή / Αναπλ. Καθηγητή / Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Παρασκευή και χαρακτηρισμός σύνθετων/νανοσύνθετων υλικών"

Ημερομηνία Ανακοίνωσης
Τομέας
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Τύπος Προκήρυξης
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ
APP40268 (Καθηγητής), ΑΡΡ40271 (Αναπληρωτής Καθηγητής), ΑΡΡ40274 (Επίκουρος Καθηγητής)
Ημερομηνία έναρξης υποβολών
Ημερομηνία λήξης υποβολών
Γνωστικό Αντικείμενο

Παρασκευή και χαρακτηρισμός σύνθετων/νανοσύνθετων υλικών. 

Πειραματική μελέτη, σύνθεση, εφαρμογή και  βελτιστοποίηση διεργασιών παρασκευής σύνθετων / νανοσύνθετων υλικών 

Η θέση κατά προτίμηση να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία: 

  • Μελέτη δομής, φυσικοχημικών και μηχανικών ιδιοτήτων και συσχέτιση με τις παραμέτρους παρασκευής.

  • Σχεδιασμός νέων ανακυκλώσιμων-βιώσιμων σύνθετων/νανοσύνθετων υλικών 

  • Σύνθεση, μελέτη, τροποποίηση και χαρακτηρισμός νέων μέσων ενίσχυσης για βελτίωση λειτουργικότητας

Λεπτομέρειες:

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ για βαθμίδα Καθηγητή: APP40268
https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/40268

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ για βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή: ΑΡΡ40271
https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/40271

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ για βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή: ΑΡΡ40274
https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/40274

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
2.-entypo-kodikopoiisis-stoiheion-theseon-dep.docx 22.98 KB