Εργασίες Δεντροφύτευσης στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Την Παρασκευή 12 Μαΐου στα πλαίσια της προσπάθειας, που κάνουμε για την περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση του Τμήματος, πραγματοποιήθηκαν εργασίες δεντροφύτευσης στους περιβάλλοντες χώρους των κτηρίων. Με τη βοήθεια πολλών εθελοντών φοιτητών φυτέψαμε εκατόν εξήντα (160) φυτώρια θάμνους και τριάντα (30) κουτσουπιές.

Φωτογραφικό Υλικό
7