Βελτιστοποίηση έξυπνων μικροδικτύων παραγωγής ηλεκτρικής ή/και θερμικής ενέργειας

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Κούκος Ιωάννης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών (CHM_E_A2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Ανάλυση και Σχεδιασμός Αντιδραστήρων (CHM_E_Β4)
Παρατηρήσεις

Η αποκεντρωμένη, έξυπνη παραγωγή ενέργειας με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών πρωτογενούς ενέργειας αποτελεί σημαντική εξέλιξη στο τομέα των ενεργειακών συστημάτων. Η εγκατάσταση και υποστήριξη τέτοιων συστημάτων, είτε συνδεδεμένων με το κεντρικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής / μεταφοράς είτε απομονωμένων, αποτελεί βασικό εργαλείο στην προσπάθεια επίτευξης σημαντικής μείωσης στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στην επίτευξη ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας. Στην διπλωματική αυτή θα εξεταστεί η εγκατάσταση τέτοιου συστήματος για την ικανοποίηση των αναγκών του κτηρίου Χημικών Μηχανικών του ΠΠ.