Πολυστοιβαδικό Σφαιρικό Μοντέλο στο Ευθύ Πρόβλημα της Ελεκτροεγκεφαλογραφίας

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Βαφέας Παναγιώτης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Διονυσία Καζίκη (AM: 1055940)