Ανάπτυξη σύνθετων υλικών και εξαρτημάτων γραφενίου με τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης (3d printing)

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Επιβλέπων:
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Νανοϋλικά/Νανοτεχνολογία (CHM_E_Γ2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές (CHM_E_Γ6)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Κάτσας Νεκτάριος (AM: 1055931)
Παρατηρήσεις

Η μετεξέλιξη της τεχνικής της τρισδιάστατης εκτύπωσης από μέθοδο προτυποποίησης σε μέθοδο παραγωγής υλικών -πολυμερικής κυρίως βάσης- κατά τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή.

Σε αυτά τα πλαίσια, προβλέπεται η μελέτη και παρασκευή καινοτόμων θερμοπλαστικών υλικών με προσμίξεις δισδιάστατων εγκλεισμάτων γραφενίου, με απώτερο στόχο τον πλήρη χαρακτηρισμό τους και τη μορφοποίησή τους σε πρώτη ύλη για χρήση από 3D εκτυπωτικά συστήματα (filaments).

Θα ακολουθήσει η κατασκευή με τρισδιάστατη εκτύπωση, πρότυπων δοκιμίων και εξαρτημάτων, με βελτιωμένες ιδιότητες σε σχέση με τα συμβατικά ανάλογά τους, καθώς και ο στοχευμένος χαρακτηρισμός τους ανάλογα με τη δυνητική εφαρμογή τους (μηχανική αντοχή, ηλεκτρική αγωγιμότητα, θερμική αγωγιμότητα, κ.α.)