Ευφυές νανοτροποποιημένο σκυρόδεμα

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2021 - 2022
Θεματική Ενότητα:
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Επιβλέπων:
Δάσιος Κωνσταντίνος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Νανοϋλικά/Νανοτεχνολογία (CHM_E_Γ2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές (CHM_E_Γ6)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Τσακουμάγκος Ιωάννης (AM: 1060082)
Παρατηρήσεις

Το σημαντικότερο δομικό υλικό, το σκυρόδεμα, καθίσταται ευφυές, με προσθήκη νανοαισθητήρων γραφενίου, οι οποίοι συλλαμβάνουν και καταγράφουν μη-καταστροφικά, μεταβολές στην παραμόρφωση και την εξέλιξη της δομικής ακεραιότητας/βλάβης του υλικού. Έχοντας σαν βάση τη γνώση από την συμπεριφορά του γραφενίου στο απλό τσιμέντο, η έρευνα εστιάζεται στο επόμενο επίπεδο κλίμακας, που είναι το σκυρόδεμα.