"Καινοτόμοι μουσειακοί υαλοπίνακες ενισχυμένοι με γραφένιο"

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2021 - 2022
Θεματική Ενότητα:
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Επιβλέπων:
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Νανοϋλικά/Νανοτεχνολογία (CHM_E_Γ2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές (CHM_E_Γ6)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Δανάη Χλόη Τερζίδη
Παρατηρήσεις

Σε αυτή την διπλωματική εργασία, ο βασικός σκοπός είναι η επικάλυψη μουσειακών υαλοπινάκων με γραφένιο για την προστασία των εκθεμάτων. Έχει αποδειχτεί ότι η ορατή ακτινοβολία που υπάρχει στους εσωτερικούς χώρους των μουσείων, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, είναι ικανή να αλλοιώσει τα χρώματα στα εκθέματα με το πέρασμα του χρόνου. Τεχνικές όπως η φασματοκοπία Raman, η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και η φασματοσκοπία ορατού-υπεριώδους θα χρησιμοποιηθούν για το χαρακτηρισμό του γραφενίου. Τέλος, διάφορα πρωτόκολλα επιταχυνόμενης περιβαλλοντικής γήρανσης θα εφαρμοστούν ώστε να αναδειχθεί η προστατευτική ικανότητα του γραφενίου με την βοήθεια της χρωματομετρίας.