"Προστασία από τη διάβρωση μεταλλικών ηλεκτροδίων διπολικών κελιών καυσίμου"

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2021 - 2022
Θεματική Ενότητα:
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Επιβλέπων:
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Νανοϋλικά/Νανοτεχνολογία (CHM_E_Γ2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές (CHM_E_Γ6)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Χριστίνα Μπιλάλη (AM: 1060089)
Παρατηρήσεις

Η τεχνολογία των κελιών καυσίμου δίνει τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας φιλικής προς το περιβάλλον, μέσω της μετατροπής του υδρογόνου σε νερό. Για το λόγο αυτό αναμένεται να γνωρίσει ιδιαίτερη άνθηση τα επόμενα χρόνια στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η διάβρωση των μεταλλικών ηλεκτροδίων σε διατάξεις όπως είναι τα διπολικά κελιά καυσίμου. Από την άλλη το γραφένιο είναι ένας δισδιάστατος κρύσταλλος με μοναδικές ιδιότητες, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία φραγμού στη διαπερατότητα των μορίων. Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας, θα διερευνηθεί η δυνατότητα επίστρωσης των μεταλλικών ηλεκτροδίων με τη χρήση γραφενικών υλικών, όπως το ανηγμένο οξείδιο του γραφενίου (reduced graphene oxide – rGO), με σκοπό την προστασία τους.