Ανάπτυξη ενέσιμων «ευφυών» συμπολυμερών αλγινικού νατρίου για βιοεφαρμογές

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2021 - 2022
Θεματική Ενότητα:
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Επιβλέπων:
Πασπαράκης Γεώργιος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Αιωρήματα και Γαλακτώματα (CHM_E_Β6)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Νανοϋλικά/Νανοτεχνολογία (CHM_E_Γ2)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Μαρία-Σεβίλλη Βαρσάμη (AM: 1060111)
Παρατηρήσεις

Το αλγινικό νάτριο είναι ένας φυσικός πολυσακχαρίτης που βρίσκει πολλές εφαρμογές στον βιοϊατρικό τομέα, κυρίως ως φορέας μεταφοράς φαρμάκων και κυττάρων. Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η τροποποίηση του αλγινικού νατρίου με συνθετικά πολυμερή με στόχο να συντεθούν νέα ενέσιμα υλικά που μπορούν να σχηματίσουν θερμο-αντιστρεπτά τρισδιάστατα πλέγματα με πιθανές εφαρμογές στη μηχανική των ιστών. Θα μελετηθεί η χημική τροποποίηση του αλγινικού νατρίου με συνθετικά πολυμερή, θα γίνει χαρακτηρισμός των υλικών με φυσικοχημικές μεθόδους καθώς και μελέτη των μηχανικών/ρεολογικών ιδιοτήτων.