"Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός δομικών μπαταριών σύνθετων υλικών"

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2021 - 2022
Θεματική Ενότητα:
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Επιβλέπων:
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Νανοϋλικά/Νανοτεχνολογία (CHM_E_Γ2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές (CHM_E_Γ6)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Ηλίας Μανιάτης (AM: Φοιτητής του Χημικού Τμήματος)
Παρατηρήσεις

Η χρήση των μπαταριών ως μέσο αποθήκευσης και πηγή ηλεκτρικής ενέργειας συνεχώς διευρύνεται σε νέους τεχνολογικούς τομείς πέραν των προσωπικών μικροσυσκευών, με σκοπό να καλύψουν ανάγκες όπως η ηλεκτροκίνηση (ηλεκτρικά ποδήλατα, αυτοκίνητα, αεροπλάνα κ.α). Σε τέτοιες εφαρμογές, μείωση του βάρους μειώνει αυτόματα την κατανάλωση ενέργειας. Ο όρος «δομική μπαταρία» είναι  αρκετά νέος και αναφέρεται σε μπαταρίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην αποθήκευση ενέργειας όσο και ως δομικά στοιχεία μιας κατασκευής. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάπτυξη δομικών μπαταριών με τη χρήση σύνθετων υλικών ινών άνθρακα, οι οποίες θα φέρουν το διττό ρόλο της μηχανικής υποστήριξης της κατασκευής αλλά και των ηλεκτροδίων της μπαταρίας.