Η Καταγραφή ως πρώτο βήμα προς την Αειφορία. Το παράδειγμα της καταγραφής της κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Πανεπιστημιούπολη του Ριου

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2021 - 2022
Θεματική Ενότητα:
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Επιβλέπων:
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Νανοϋλικά/Νανοτεχνολογία (CHM_E_Γ2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Επιστήμη Επιφανειών (CHM_E_Β3)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Κωνσταντοπούλου Αριάδνη.
Παρατηρήσεις

Συλλογή βιβλιογραφικών στοιχείων. Τοποθέτηση του προβλήματος. Μεθοδολογία προσέγγισης. Συζήτηση της υφιστάμενης υποδομής του Πανεπιστημίου, εστίαση στην ηλεκτρική κατανάλωση. Προτάσεις-Συμπεράσματα.