Βέλτιστη παρατηρησή αέριας ρύπανσης βάση μετρήσεων από αραιό πλέγμα αισθητήρων

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2024 - 2025
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Αρμάου Αντώνης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών (CHM_E_A2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Εφαρμογές και Προσομοίωση Φαινομένων Μεταφοράς (CHM_E_A4)
Παρατηρήσεις

Με την κατασκευή νέων αυτόνομων αισθητήρων, έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για την παραγωγή κατάλληλων υπολογιστικών πακέτων (επικαλούμενα παρατηρητές) τα οποία θα μπορούν να μετατρέψουν τις μετρήσεις σε χρήσιμη πληροφορία. Συγκεκριμένα για την ρύπανση, αισθητήρες κατασκευάστηκαν που κινούνται  στο χώρο και έχουμε προφίλ ρύπανσης στο χωροχρόνο. Το ερώτημα της διπλωματικής αυτής είναι: "δεδομένων των διαφορετικών μετρήσεων στην διάθεση μας και την διαδρομή των αισθητήρων,  πωςκατασκευάζουμε προφίλ της συγκέντρωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων στο χώρο;" Η διπλωματική βασίζεται στη λύση προβλημάτων βελτιστοποίησης και μερικέσ διαφορικές εξισώσεις.