Μαθηματική μοντελοποίηση της παραγωγής βιοπλαστικών από μικροφύκη και κυανοβακτήρια

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Κορνάρος Μιχάλης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Μηχανική Υγρών Αποβλήτων (CHM_E_A1)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών (CHM_E_A2)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Φυστικάκη Σοφία (AM: 1069021)