Μηχανική νανομεμβρανών άνθρακα για επιλεκτικό και αποδοτικό διαχωρισμό νερού

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Επιβλέπων:
Δάσιος Κωνσταντίνος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Νανοϋλικά/Νανοτεχνολογία (CHM_E_Γ2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές (CHM_E_Γ6)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Καμηλ Χατζοπουλος (AM: 1068984)
Παρατηρήσεις

Μελέτη της μηχανικής απόκρισης και των μηχανικών ιδιοτήτων νανομεμβρανών άνθρακα (CNMs) και των συνθέτων τους, σε διάφορες συνθήκες λειτουργείας με χρήση της τεχνικής μικροεφελκυστικής φόρτισης push-tο-pull.