Διερεύνηση των συνθηκών εκχύλισης πολυφαινολικών ενώσεων από παραπροιόντα του είδους Vitis vinifera L., χρησιμοποιώντας Φυσικούς Βαθέως Ευτηκτικούς Διαλύτες.

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2023 - 2024
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Παρασκευά Χριστάκης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Μοριακή Φασματοσκοπία (CHM_E_B2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Αιωρήματα και Γαλακτώματα (CHM_E_Β6)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Σταύρος Κουτσούλης (AM: 1073087)