ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, AΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (LNG)

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2019 - 2020
Θεματική Ενότητα:
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Επιβλέπων:
Σπαρτινός Δημήτριος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
ΤΟΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (AM: 1046024)