Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 10o Εξάμηνο (5ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Επιλογής Θεματικής Ενότητας, Ομάδα Γ
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Γ5
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2204)
Ώρες γραφείου για τους φοιτητές: Τετάρτη 12.00-15.00, στον σύνδεσμο Zoom: https://upatras-gr.zoom.us/j/97691547663?pwd=M3kwMk5WcnIza3djWUZGb2dON3I2QT09
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορούν:

 • Να κατανοήσουν σε βασικό επίπεδο τις αρχές της ηλεκτροχημείας και της επιστήμης υλικών σε σχέση με τα φαινόμενα διάβρωσης.
 • Να κατανοήσουν και περιγράψουν τα αίτια  και το μηχανισμό των διαφόρων ειδών διάβρωσης,
 • Να κατανοήσουν  και να περιγράψουν την  επίδραση  της σύστασης και της μικροδομής των υλικών στη συμπεριφορά τους σε διαβρωτικό περιβάλλον, καθώς και  της σύστασης των ηλεκτρολυτών στη διάβρωση των μετάλλων.
 • Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν  τις μεθοδολογίες πρόβλεψης, μέτρησης και ανάλυσης της συμπεριφοράς των υλικών ως προς τη διάβρωση.
 • Να ταυτοποιήσουν και να επιλέξουν υλικά τα οποία παρουσιάζουν αντίσταση στη διάβρωση σε αντίστοιχα διαβρωτικά περιβάλλοντα.
 • Να περιφράφουν  τις πρακτικές  που εφαρμόζονται για πρόληψη και θεραπεία της διάβρωσης
 • Να προτείνουν οικονομικά βιώσιμες λύσεων για την επίλυση ή μείωση προβλημάτων διάβρωσης σε διαχειρίσιμα επίπεδα.

Το μάθημα αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι φοιτητές γενικές ικανότητες για τα ακόλουθα:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα

Α. Εισαγωγή στο φαινόμενο της διάβρωσης - Βασικές αρχές:

Ορισμός, χαρακτηριστικά και σημασία του φαινομένου της διάβρωσης. Τα αίτια της διάβρωσης από θερμοδυναμική άποψη.  Ηλεκτροχημική θεωρία της διάβρωσης. Γαλβανικά ζεύγη. Μικτά δυναμικά. Μηχανισμός οξείδωσης των μετάλλων σε υδατικά διαλύματα. Αντιδράσεις αναγωγής κατά τη διάβρωση των μετάλλων. Συμπεριφορά ευγενών μετάλλων στη διάβρωση. Τάση των υλικών για διάβρωση. και παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάβρωσης. Μέτρηση της διάβρωσης και μελέτη του μηχανισμού της (παράμετροι, μέθοδοι). Κατασκευή και χρήση (θερμοδυναμικών) διαγραμμάτων Pourbaix και (κινητικών) διαγραμμάτων Evans. Μηχανισμός διάβρωσης του σιδήρου. Σχηματισμός στερεών προϊόντων διάβρωσης. Μηχανισμός διάβρωσης του αλουμινίου και διαφόρων κραμάτων. Παθητικοποίηση. Η σημασία της μικροδομής στη διάβρωση.

Β: Τύποι διάβρωσης και σχετιζόμενοι παράγοντες

Ομοιόμορφη και εντοπισμένη διάβρωση. Γαλβανική διάβρωση. Διάβρωση με βελονισμούς. Σπηλαιώδης διάβρωση. Διάβρωση μεταξύ κόκκων. Διάβρωση λόγω καταπόνησης. Διάβρωση λόγω κόπωσης.  Ψαθυροποίηση επαγόμενη από υδρογόνο. Διάβρωση λόγω φθοράς. Ατμοσφαιρική διάβρωση. Διάβρωση στο σκυρόδεμα. Μικροβιακή διάβρωση. Διάβρωση νανοδομών. Διάβρωση σε μη υδατικούς ηλεκτρολύτες. Διάβρωση σε υψηλή θερμοκρασία.

Γ. Προστασία από διάβρωση και πρόληψη της διάβρωσης:

Επιλογή υλικών ανθεκτικών σε διάβρωση. Μέθοδοι ενεργητικής και παθητικής προστασίας  υλικών από τη διάβρωση. Καθοδική και ανοδική προστασία, αντιδιαβρωτικά επιστρώματα, αναστολείς της διάβρωσης, παθητικοποιητές. Οικονομοτεχνικά κριτήρια επιλογής της προσφορότερης μεθόδου. Δοκιμές ελέγχου και αποτελεσματικότητας της προστασίας από διάβρωση. Παρακολούθηση της εξέλιξης της διάβρωσης σε κατασκευές. Παραδείγματα αστοχιών λόγω διάβρωσης.

Λογισμικό παρουσίασης slides

Χρήση διαδικτύου

eclass (πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές ασκήσεις

18

Μελέτη, σύνταξη αναφορών εργαστηρίου

39

Διαγώνισμα

6

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

110 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης : Ελληνική

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει:

 • Γραπτή τελική εξέταση
 • Εργαστηριακή εξέταση  & σύνταξη αναφοράς
 • Σειρές ασκήσεων (2 σειρές) για επίλυση στο σπίτι (προαιρετικές)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος

 1. “Διάβρωση και προστασία υλικών”, Π. Βασιλείου, Θ. Σκουλικίδης , Εκδ. Συμεών ( Ε. Καλαμαρά), Αθήνα ( 2007) ISBN 978-960-7888-85-3
 2. “Η διάβρωση και προστασία των μετάλλων με απλά λόγια” Α. Λεκάτου, Εκδ. Νημερτής (2013), ISBN 978-960-99591-2-4.
 3. “Principles of corrosion engineering and corrosion control, Zaki Ahmad, Elsevier Ltd, Oxford (2006), ISBN: 978-0-7506-5924-6  (Κωδικός ebook στον Εύδοξο: 179192)
 4. “Corrosion Engineering”, M. G. Fontana, 3rd Ed., McGraw-Hill Book Comp. (2003), ISBN-13: 978-0070214606
 5. “Corrosion engineering: Principles and Practice”, P.R. Roberge, The McGraw Hill Comp. (2008), ISBN-13: 978-0071482431