Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 1o Εξάμηνο (1ο Έτος, Χειμερινό)
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τύπος Μαθήματος: Υποβάθρου
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_110
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.) Φροντηστήριο (1Ωρ./Εβδ.) Εργασίες (2/Εξάμηνο)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-CLASS (CMNG2122)
Λεπτομέρειες Μαθήματος
  1. Κατανόηση της σημασίας των αλληλεπιδράσεων σε ατομικό και μοριακό επίπεδο, στον καθορισμό των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των υλικών.
  2. Κατανόηση της δομής των ατόμων και του τρόπου ανάπτυξης της σύγχρονης ατομικής θεωρίας
  3. Κατανόηση των δεσμικών φαινομένων στα μόρια και του τρόπου με τον οποίων η κατανομή των ηλεκτρονίων στα άτομα επηρρεάζει το σχήμα και τις ιδιότητες των μορίων, οι οποίες καθορίζουν τις μακροσκοπικές ιδιότητες των υλικών
  4. Κατανόηση των μακροσκοπικών ιδιοτήτων των υλικών βάσει των δια-μοριακών δυνάμεων
  5. Δυνατότητα αξιοποίησης της πληροφορίας η οποία εμπεριέχεται στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων για την πρόβλεψη χημικών ιδιοτήτων και της ηλεκτρονιακής δομής των ατόμων των στοιχείων

Απαραίτητες βασικές γνώσεις για την κατανόηση φυσικών και χημικών διεργασιών και για τη διεξαγωγή αυτόνομης εργασίας.

Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα μαθήματα

Άτομα Μόρια και Ιόντα. Η δομή των ατόμων. Ισότοπα. Η ατομική θεωρία: Από τον Δημόκριτο ως τον Dalton και τις σύγχρονες αντιλήψεις για την δομή του ατόμου. Η κβαντομηχανική, οι κβαντικοί αριθμοί και η κβαντική θεωρία της δομής του ατόμου. Το πρότυπο του Bohr για το άτομο του υδρογόνου και η σύγχρονη θεωρία De Broglie. Ο Περιοδικός πίνακας των στοιχείων. Περιοδικές ιδιότητες των ατόμων των στοιχείων (ατομικό μέγεθος, ενέργεια ιονισμού, ηλεκτρονιοσυγγένεια, ηλεκτραρνητικότητα). Αριθμός οξείδωσης. Η αρχή Aufbau για την ηλεκτρονιακή διαμόρφωση και οι εξαιρέσεις. Θωράκιση, διείσδυση και δραστικό πυρηνικό φορτίο. Ηλεκτρονική διαμόρφωση των στοιχείων ανάλογα με την θέση τους στον περιοδικό πίνακα. Χημικός δεσμός. Διατομικά και πολυατομικά μόρια. Συμβολισμός κατά Lewis. Τυπικό φορτίο και συντονισμός. Μοριακή γεωμετρία (θεωρία VSEPR). Θεωρία του χημικού δεσμού. Η θεωρία του δεσμού σθένους, υβριδισμός και η θεωρία των μοριακών τροχιακών. Καταστάσεις της ύλης : Στερεά και υγρά. Κρυσταλλικά στερεά, άμορφα, μονωτές και ημιαγωγοί. Διαμοριακές δυνάμεις. Χημική ισορροπία. Θεωρία οξέων και βάσεων. Σχηματισμός συμπλόκων των στοιχείων μεταπτώσεως. Ιδιότητες των συμπλόκων. Θεωρία κρυσταλλικού πεδίου και δεσμού σθένους για την ερμηνεία της δομής και των ιδιοτήτων των συμπλόκων των μετάλλων μεταπτώσεως.

Διδασκαλία με διαφάνειες με τη βοήθεια λογισμικού Microsοft power point και προβολή βίντεο για την καλύτερη κατανόηση εννοιών και περίπλοκης οργανολογίας, όπου χρειάζεται.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

52

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

30

Προαιρετικές εξετάσεις (quizzes)

15

Κατ’ οίκον εργασίες

23

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

120 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

Τελική εξέταση γραπτώς (100%)

Προαιρετικές εξετάσεις (15%)

Κατ’ οίκον εργασίες (προαιρετικές) (10%)

Ανώτατο όριο 100%

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2122/ και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

  • Εbbing:  General Chemistry, 4th Ed. , Houghton, 1993.  Μετάφραση στα Ελληνικά , Εκδ. Τραυλός 2002
  • Εφαρμοσμένη Ανόργανη Χημεία, Σ.Λιοδάκης, Εκδ. Παρισιάνου 2003
  • Βαικές Αρχές Ανόργανης Χημείας, Γ.Πνευματικάκης, Χ.Μητσοπούλου, Κ.Μεθενίτης Εκδ. Σταμούλη, 2006.
  • General Chemistry, P.W.Atkins, Scientific American, 1992.