Παρουσίαση Διπλωματικής Μεταπτυχιακού Φοιτητή - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ

Τίτλος Παρουσίασης (Presentation Title): Μελέτη δυναμικών βρόχων υστέρησης μαγνητοελαστικού αισθητήρα σε επαφή με δοκό αλουμινίου υπο μηχανική καταπόνηση
Presentation Type (Τύπος Παρουσίασης): Παρουσίαση Διπλωματικής Μεταπτυχιακού Φοιτητή
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή (Speakers Full Name): ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ
Προέλευση Ομιλητή (Speakers Affiliation): Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Seminar Room (Αίθουσα): Αίθουσα Σεμιναρίων 1
Ημερομηνία: Πέμ, 30 Σεπ 2021, Ώρα: 13:00 - 14:30
Διεύθυνση Διαδικτυακής Μετάδοσης: https://upatras-gr.zoom.us/j/99582320485?pwd=WWV6VFlhR0RpTEJyWEhERlQ4WWZwUT09
Περίληψη (Abstract)

Στη παρούσα διπλωματική εργασία βασικό τμήμα της είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή μιας ηλεκτρονικής διάταξης και του αντίστοιχου λογισμικού της προγράμματος  ,υπεύθυνης για τη  καταγραφή επαγώμενου σήματος και εν συνεχεία χάραξη βρόχων υστέρησης σιδηρομαγνητικών υλικών ,πρότυπων (καθαρός σίδηρος Fe,καθαρό νικέλιο Ni) και μη, διεγειρόμενων από εναλλασσόμενα πεδία διαφορετικών συχνοτήτων. Σκοπός αυτού του μέρους είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων  και βάση αυτών ο προσδιορισμός  της καλής λειτουργίας της διάταξης .

Η διάταξη αυτή θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ως αισθητήρια συσκευή για την ανίχνευση μεταβολών των χαρακτηριστικών μαγνητικών τιμών ,όπως αυτές προκύπτουν από   βρόχο υστέρησης  μαγνητοελαστικού αισθητήρα ( metglas) τοποθετημένου σε επαφή με δοκό αλουμινίου ,που υπόκειται μηχανικά σε καθαρή κάμψη. Ο στόχος της μελέτης είναι τελικά ο προσδιορισμός και η αντιστοίχιση σε πραγματικό χρόνο της μεταβαλλόμενης μηχανικά  παραμόρφωσης της δοκού με τις μεταβολές μαγνητικών τιμών του μαγνητοελαστικού αισθητήρα.

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή (Speakers Short CV)

Πτυχιούχος Φυσικής στο τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδικότητα στη τεχνολογία υλικών.