Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής - Δημήτριος Γρηγορίου

Τίτλος Παρουσίασης (Presentation Title): Investigation of the role of gravitational attraction in the structure and the catalysis of the formation of particles and study of the catalytic hydrogenation of CO2 using supported Ruthenium catalysts on different substrates.
Presentation Type (Τύπος Παρουσίασης): Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή (Speakers Full Name): Δημήτριος Γρηγορίου
Προέλευση Ομιλητή (Speakers Affiliation): Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Seminar Room (Αίθουσα): Αίθουσα Σεμιναρίων 1
Ημερομηνία: Παρ, 18 Μάιος 2018, Ώρα: 13:00 - 15:00
Περίληψη (Abstract)

In the first part we explore the rotating lepton model that was first suggested by C.G. Vayenas and S. Souentie. This model has the ability to agree with many of the predictions of the Standard model but without use of adjustable parameters. Beyond the usefulness as a predicting tool, the fact that this model is based on first principles suggests that it contains a substantial amount of truth and thus warrants an in-depth review and analysis. Starting from the newtonian concepts of gravitation and space-time we explore the influence of special relativity and follow the line of thought of the model which ultimately claims that nuclear forces are the relativistic facets of gravity. Several examples are analyzed.

In the second part we study the reaction of CO2 hydrogenation in terms of its importance in the energy-management field and conduct several experiments in order to cast light in the role of metal -support interactions in the heterogeneous catalysis of the reaction.

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή (Speakers Short CV)

Εκπαίδευση:

HEC (Παρίσι, Γαλλία) Full-Time Master in Business Administration.                                      

Red McCombs School of Business. (Austin, Texas)                                                                                    

Πανεπιστήμιο Πατρών                                                                                                           

-Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού με κατεύθυνση «Βιοτεχνολογία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος».

 

Επαγγελματική εμπειρία

- Κύριος εκπαιδευτής στο Ελληνικό πρόγραμμα του «IATA-HARVARD».                                                                            

- Διαχείριση καινοτομίας για την  “Παπαηλίας Κατασκευαστική ΕΠΕ”                                

- Ερευνητής στο Τμήμα Χημ/Μηχ Π.Πατρών

- Έρευνα σε θέματα βαρυτικής φυσικής και ετερογενούς κατάλυσης για αποθήκευση ενέργειας.   

EDG designlab  – Μηχανικός ανάπτυξης προϊόντων [Γραφείο Βιομηχανικού Σχεδιασμού]  

ΕΛΒΙΟ – Ερευνητής [R&D στην παραγωγή υδρογόνου]                                                           

ΧΡΩΤΕΧ–  Μηχανικός παραγωγής [Χρωματοβιομηχανία]                                                        

 

Βραβεύσεις. 

- Βραβείο  Κεβρεκίδη  (Chem.Eng. UP), 2001

- Βραβείο  ΤΕΕ: 3rd place among all chemical engineering graduates of 2006 from Greek schools.

- HEC Excellence scholarship From Ecole des Haute Etudes Commerciales de Paris, 2011

- Winner of the HEC Markstrat tournament / class of 2012.

- Winner of the social entrepreneurship idea pitching contest of Dell Computers, Austin TX, 2012   

- National Design Award “Greek design=Good design” for the product «Scissor Bag», 2013