Παρουσίαση Διπλωματικής Μεταπτυχιακού Φοιτητή - Μαγδαληνή Αρωνιάδα

Τίτλος Παρουσίασης (Presentation Title): Θεωρητική Μελέτη του Ογκομετρικού Συντελεστή Μεταφοράς Μαζας από Δυναμικά Πειράματα
Presentation Type (Τύπος Παρουσίασης): Παρουσίαση Διπλωματικής Μεταπτυχιακού Φοιτητή
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή (Speakers Full Name): Μαγδαληνή Αρωνιάδα
Προέλευση Ομιλητή (Speakers Affiliation): Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Seminar Room (Αίθουσα): Αίθουσα Σεμιναρίων 1
Ημερομηνία: Τρί, 11 Σεπ 2018, Ώρα: 09:00 - 10:00
Περίληψη (Abstract)

Σε πολλές βιοχημικές διεργασίες οι συγκεντρώσεις των συστατικών δεν είναι ομοιόμορφες καθώς υπάρχει μεταφορά μάζας από περιοχές όπου υπάρχουν υψηλές τιμές συγκεντρώσεως σε περιοχές με χαμηλότερες τιμές. Ένα βασικό παράδειγμα, το οποίο είναι και αυτό που θα μελετηθεί στη παρούσα διπλωματική εργασία, είναι η τροφοδότηση του οξυγόνου σε βιοαντιδραστήρες για αερόβια καλλιέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η συγκέντρωση του οξυγόνου στην επιφάνεια μιας φυσαλίδας είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το υπόλοιπο υγρό και έτσι η διαφορά συγκέντρωσης προκαλεί μεταφορά οξυγόνου από τις φυσαλίδες προς το υγρό μέσο. Η μεταφορά μάζας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και σε διεργασίες που περιέχουν αντιδράσεις. Καθώς η απόσταση μεταξύ των αντιδρώντων και της περιοχής της αντίδρασης μεγαλώνει, είναι πιο πιθανό ο ρυθμός μεταφοράς μάζας να ελέγχει ή να επηρεάζει τον ρυθμό της αντίδρασης. Στην περίπτωση της αερόβιας καλλιέργειας, αν ο ρυθμός μεταφοράς του οξυγόνου από τις φυσαλίδες είναι περιορισμένος τότε η αξιοποίηση του οξυγόνου από τους μικροοργανισμούς θα εξαρτάται από την ροή του οξυγόνου στην αέρια μορφή. Αφού το οξυγόνο είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στις αερόβιες διεργασίες όλες οι μελέτες έχουν επικεντρωθεί στην μεταφορά μάζας μεταξύ υγρού-αερίου και συγκεκριμένα έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στον ογκομετρικό συντελεστή μεταφοράς μάζας kLa ο οποίος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες.Στη συγκεκριμένη μελέτη, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, θα μελετηθεί το φαινόμενο της μεταφοράς μάζας και θα γίνει η εξαγωγή του μαθηματικού μοντέλου που μπορεί να περιγράψει καλύτερα το φαινόμενο. Σκοπός είναι να γίνει καλή προσομοίωση του φαινομένου έτσι ώστε να έρχεται σε όσο καλύτερη συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα που διαθέτουμε. Αρχικά, θα γίνει μια εισαγωγή στην μεταφορά μάζας στους βιοαντιδραστήρες και θα παρουσιαστεί η πειραματική διαδικασία. Στη συνέχεια θα μελετηθεί η εξαγωγή της αναλυτικής και αριθμητικής λύσης της μαθηματικής περιγραφής του προβλήματος και θα παρουσιαστούν οι τρόποι υπολογισμού του ογκομετρικού συντελεστή μεταφοράς μάζας kLa και της παραμέτρου α. Σε αυτό το σημείο θα γίνει εισαγωγή της νέα μεθόδου που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από τις μεθόδους που αναλύθηκαν και θα παρουσιαστούν κάποιες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Σε όλα αυτά τα στάδια θα γίνει αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας και στο Παράρτημα θα βρίσκονται όλες οι επιπλέων πληροφορίες.

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή (Speakers Short CV)

Μαγδαληνή Αρωνιάδα

Megalou Alexandrou  8 ,Karpenisi

36100, Greece

magdalinichemeng@gmail.com

EDUCATION                                              

Chemical Engineering –University of Patras Greece              

Master of Science in area of Process Simulation, Optimization and Control      Sept 16  - Now

 • Principal Subjects: Thermodynamics, Transport Phenomena, Reactor Analysis and Design, Process Optimization, Applied Mathematics, System Dynamics, Physical Chemistry
 • Diploma thesis with the topic: Theoretical study of volumetric mass transfer coefficient from synamic experiments.
 • Participated in Research Methodologies.

Chemical Engineering –University of Patras                                                                                                Patras, Greece              

Diploma in Chemical Engineering (Grade: 7.39 / 10 Very Good)                                                               Sept 11- Sept 16                                                                                                                     

 • Principal Subjects: Process Dynamics and Control, Process and Plant Design ,Plant Design Laboratory, Systems Dynamics, Process Optimization, Chemical Reaction Engineering, Instrumental Chemical Analysis, Biochemical Process Engineering, Economics of Environment ,Unit Operations, Biomaterials, Reactor Analysis and Design
 • Diploma thesis with the topic: Modelling and Optimisation of Reactive Distillation Column.
 • Participated in projects for Design and Optimization Systems.

EXPERIENCE                                                        

Chemical Engineering –University of Patras                                                                                                Patras, Greece              

Research Associate, Research Infastructure for Waste Valorization and

Sustainable Management of Resources, INVALOR                                                                                       April 18- Now                                                                                                                                                                                                                                         

General Chemical State Laboratory                                                                                                              Athens,Greece

Practical Training in Industry                                                                                                    July 2015- Aug 2015            

 • Acquired knowledge in chemical tests on foodstuffs, particularly in national products such as cheese, olive oil and honey, and food additives.
 • Participated in presentation about training in General Chemical State Laboratory.

LANGUAGE                                                               

Greek - Native

 • English – Level Excellent (Proficiency of  Michigan)
 • French – Basic Knowledge (A2)

ADDITIONAL  

 • Attendance on many seminars like Safe and Health Seminar and conferences on management science, entrepreneurship and new technologies.
 • Hobbies: Member of a local track team (PR. 22΄03΄΄ at 5km and 51΄06΄΄ at 10km), Participation in running, skiing and swimming contests, Good at music instruments such as piano.