Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος - Πλαστικά Κοτρώνης

Τίτλος Παρουσίασης: Ο ρόλος της πλαστικής συσκευασίας στη βιομηχανία τροφίμων. Η εμπειρία της “Πλαστικά Κοτρώνης"
Κατηγορία Συμβάντος: Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος (Webinars)
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Λάζαρος Σαρώτης και Εύη Πελέκη
Προέλευση Ομιλητή (Affiliation): Πλαστικά Κοτρώνης
Αίθουσα: XM-6 (Κτήριο Επέκτασης ΧΜ)
Ημερομηνία: Παρ, 01 Νοε 2019, Ώρα: 13:00 - 15:00
Περίληψη

Ποια είναι τα στάδια παραγωγής και ελέγχου των προϊόντων στη βιομηχανία «Πλαστικά Κοτρώνης»; Ποια τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και ποιες οι απαιτήσεις κανόνων υγιεινής στο σύνολο του φάσματος διεργασιών; Ποια η συνεισφορά της πλαστικής συσκευασίας στη βιομηχανία τροφίμων και ποιες οι σύγχρονες τάσεις; Προκλήσεις και προοπτικές εξέλιξης ενός Χημικού Μηχανικού στη βιομηχανία πλαστικών.

Αρχείο Περίληψης: PlastikaKotrinis_Poster_2019.pdf