Σεμινάρια Τμήματος (Webinars): Γεώργιος Δ. Βέρρος - Εφαρμογές της Θερμοδυναμικής μη Αντιστρεπτών Διεργασιών στη Διάχυση Πολυμερών

Τίτλος Παρουσίασης: Εφαρμογές της Θερμοδυναμικής μη Αντιστρεπτών Διεργασιών στη Διάχυση Πολυμερών
Κατηγορία Συμβάντος: Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος (Webinars)
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Γεώργιος Δ. Βέρρος
Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1
Ημερομηνία: Τρί, 19 Ιαν 2021, Ώρα: 16:15 - 17:30
Διεύθυνση Διαδικτυακής Μετάδοσης: Meeting ID: 972 9377 8304 Passcode: 636782
Περίληψη

Στην παρουσίαση αυτή  αναπτύσσεται ένα ενοποιημένο πλαίσιο για τη πολυσυστατική διάχυση  εισάγοντας  πρόσθετους περιορισμούς για τους συντελεστές διάχυσης του νόμου του Fick. Οι περιορισμοί αυτοί βασίζονται σε ισχυρές αρχές  Θερμοδυναμικής  μη Αντιστρεπτών Διεργασιών όπως είναι οι σχέσεις Onsager. Παρουσιάζονται  εφαρμογές του ενοποιημένου πλαισίου που αναπτύχθηκε για την εκτίμηση συντελεστών διάχυσης σε δυαδικά και τριαδικά πολυμερικά διαλύματα με τη βοήθεια της μεθόδου εξάτμισης του διαλύτη. Για το σκοπό αυτό η διεργασία εξάτμισης διαλύτη(ών) από το πολυμερικό διάλυμα προσομοιώνεται ως ένα μονοδιάστατο αριθμητικό πείραμα ταυτόχρονης μεταφοράς θερμότητας και μάζας με κινούμενο όριο. Οι εξισώσεις του μοντέλου επιλύονται με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων Galerkin και οι συντελεστές διάχυσης προκύπτουν με προσαρμογή δεδομένων απλών σταθμικών πειραμάτων μέτρησης του ρυθμού εξάτμισης του διαλύτη, Οι συντελεστές διάχυσης σε πολυμερικά διαλύματα που προσδιορίζονται με τη μέθοδο αυτή είναι σε καλή συμφωνία με τους μετρούμενους συντελεστές διάχυσης με χρήση άλλων μεθόδων. Τέλος, γίνεται εφαρμογή της Θερμοδυναμικής μη Αντιστρεπτών Διεργασιών στη διάχυση πολυμερών στην υαλώδη κατάσταση. Οι προβλέψεις του μοντέλου συγκρίνονται με σταθμικά πειράματα εξάτμισης του διαλύτη κα κατανομές συγκέντρωσης διαλύτη που μετρούνται με φασματοσκοπία  Raman. Οι διαδικασίες που αναπτύχθηκαν στην εργασία αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βιομηχανικές διεργασίας παραγωγής πολυμερικών επιχρισμάτων.

Δείτε το video της ομιλίας του κ. Γεώργιου Δ. Βέρρου

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή

Ο Δρ  Γεώργος  Δ.  Βέρρος γεννήθηκε το 1965 στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το  Τμήμα Χημικών Μηχανικών  της  Πολυτεχνικής Σχολής  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 1989, ακολουθώντας την οικογενειακή του παράδοση στη Χημεία και τη Μηχανική. Έλαβε  το  διδακτορικό του  στη μηχανική αντιδραστήρων  πολυμερισμού το 1995 από το ίδιο τμήμα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του  έλαβε  πολλές υποτροφίες και συμμετείχε ως ερευνητής σε προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την EXXON, τη Novo Nordisk SA κ.λπ. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται  στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας πολυμερών με έμφαση στην προσομοίωση διεργασιών και περιλαμβάνουν: α) μαθηματική μοντελοποίηση,  βελτιστοποίηση πραγματικού χρόνου, υπολογισμό κατανομής μοριακού βάρους σε αντιδραστήρες πολυμερισμού, αντιδράσεις πολυμερισμού που  ελέγχονται από φαινόμενα  διάχυσης καθώς και νανοσύνθετα  υλικά β) εφαρμογές της θερμοδυναμικής μη αντιστρεπτών  διεργασιών  στην επιστήμη και τεχνολογία των πολυμερών. Είναι συγγραφέας  σαράντα πέντε  δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά όπως τα Polymer, J. Membrane Sci. και έχει συγγράψει περισσότερες από σαράντα δημοσιεύσεις στα Πρακτικά των Συνεδρίων, όπως  τα AIChE Annual Meetings, ISCRE κ.λπ. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της  ACS .

Ο Δρ Βέρρος  υπηρετεί στη Συντακτική Επιτροπή των περιοδικών Crystals  (MDPI, IF: 2.436) και Processes (MDPI, IF: 2.4). Είναι κριτής σε πολλά επιστημονικά  περιοδικά και έχει επίσης λάβει πολλές προσκλήσεις για δημοσίευση σε ερευνητικά περιοδικά.

Ο Γιώργος και η σύζυγός του Χρυσούλα Γερανού ζουν στην υπέροχη πόλη της Θεσσαλονίκης στη βόρεια Ελλάδα. Εργάζεται από το 1999 στο Δημόσιο Τομέα σε περιβαλλοντικές εφαρμογές .