Σεμινάρια Τμήματος (Webinars): Δημήτριος Νιάκολας - Χημικές Διεργασίες και Προηγμένα Υλικά για τη διαχείριση Ενέργειας/Περιβάλλοντος με κυψελίδες καυσίμου/ηλεκτρόλυσης υψηλής θερμοκρασίας (SOFCs/SOECs) και υψηλής πίεσης (HP WE)

Τίτλος Παρουσίασης: Χημικές Διεργασίες και Προηγμένα Υλικά για τη διαχείριση Ενέργειας/Περιβάλλοντος με κυψελίδες καυσίμου/ηλεκτρόλυσης υψηλής θερμοκρασίας (SOFCs/SOECs) και υψηλής πίεσης (HP WE)
Κατηγορία Συμβάντος: Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος (Webinars)
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Δημήτριος Νιάκολας
Προέλευση Ομιλητή (Affiliation): ITE/IEXMH
Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1
Ημερομηνία: Παρ, 15 Ιαν 2021, Ώρα: 16:00 - 17:15
Διεύθυνση Διαδικτυακής Μετάδοσης: Meeting ID: 972 8237 1796 Passcode: 001498
Περίληψη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει ως βασικό στόχο τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου (Greenhouse Gas Emissions) κατά 80 – 95% μέχρι το 2050, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Οι κυψελίδες καυσίμου και ηλεκτρόλυσης είναι μία από τις βασικές τεχνολογίες για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ των πεδίων που αφορούν ενέργεια & περιβάλλον και έχει τη δυναμική να πρωταγωνιστήσει στο στρατηγικό σχέδιο για την ενεργειακή μετάβαση και ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκή Ένωσης στην οικονομία/κοινωνία του Η2. Μερικά από τα πεδία εφαρμογής των κυψελίδων καυσίμου/ηλεκτρόλυσης είναι: (I) μετατροπή χημικής ενέργειας προς ισχύ και θερμότητα σε μικρή και μεγάλη κλίμακα, (II) αποθήκευση ενέργειας (μέσω μετατροπής της ισχύος σε υδρογόνο, αέριο σύνθεσης/χημικές ενώσεις), (III) αναβαθμισμένη χρήση του βιοαερίου, (IV) εξισορρόπηση της διακοπτόμενης λειτουργίας των ΑΠΕ, (V) ευελιξία εφαρμογής τόσο σε αστικό ιστό όσο και σε αποκεντρωμένες περιοχές.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν ερευνητικές δραστηριότητες σχετιζόμενες με «Χημικές Διεργασίες και Προηγμένα Υλικά για τη διαχείριση Ενέργειας/Περιβάλλοντος με κυψελίδες καυσίμου/ηλεκτρόλυσης υψηλής θερμοκρασίας (SOFCs/SOECs) και υψηλής πίεσης (HP WE)», με απώτερο στόχο τη συμβολή στην κατανόηση, ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η έρευνα και ανάπτυξη αφορά σε νέα υλικά, κυψελίδες/συστοιχίες και αντιδραστήρες, αλλά και σε βαθύτερη κατανόηση των ήλεκτρό-καταλυτικών διεργασιών μέσω της εφαρμογής καινοτόμων προτάσεων. Επίσης, οι δραστηριότητες αποσκοπούν στην αναβάθμιση του Τεχνολογικού Επιπέδου Ετοιμότητας (Technology Readiness Level, TRL) σε TRL6. Η τελευταία εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά έργα, όπου συνεργάζονται σημαντικοί ερευνητικοί/ακαδημαϊκοί φορείς, καθώς επίσης και οι μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εμπορική εκμετάλλευση της τεχνολογίας και τη διαμόρφωση της αντίστοιχης αγοράς.

Δείτε το video της ομιλίας του κ. Δημήτρη Νιάκολα

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή

Ο Δρ., ΜΒΑ, Δημήτριος Κ. Νιάκολας είναι Χημικός, συνεργαζόμενος ερευνητής στο ITE/IEXMH. Κατέχει Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και Διδακτορικό δίπλωμα στη Χημεία από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα πεδία της φυσικοχημείας, ετερογενούς κατάλυσης, χημικών/ηλεκτροχημικών διεργασιών για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές, διεργασιών χημικής μηχανικής, χημικής και ηλεκτροχημικής κινητικής, [κυψελίδες καυσίμου/ηλεκτρόλυσης στερεών οξειδίων (SOFCs/SOECs), κυψελίδες ηλεκτρόλυσης χαμηλής θερμοκρασίας & υψηλής πίεσης (High Pressure PEM Electrolysis)], καθώς και στο σχεδιασμό ηλεκτροχημικών αντιδραστήρων για επίγειες και διαστημικές εφαρμογές. Στα πεδία εμπειρογνωμοσύνης του, επίσης, περιλαμβάνεται η στρατηγική διαχείριση ενέργειας, καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας και η αξιολόγηση τεχνολογιών. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει προσφέρει διδακτικό έργο (ΠΔ 407/80, Επίκουρος και Αναπληρωτής) στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια των μαθημάτων «Ανόργανες & Οργανικές Χημικές Βιομηχανίες» και «Αναλυτική Χημεία-I (εργαστήρια)». Έχει διατελέσει ομιλητής σε 45 Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια με συνολικά 86 συμμετοχές. Είναι συγγραφέας σε 32 επιστημονικές δημοσιεύσεις, κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κριτής ερευνητικών Ευρωπαϊκών προτάσεων στα πλαίσια του HORIZON 2020, μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και μέλος στο μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών της Γ.Γ.Ε.Τ. Έχει συμμετάσχει ως υπεύθυνος για τη συγγραφή και επιστημονική διεκπεραίωση σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα, στα οποία περιλαμβάνονται τα: (I) “ROBANODE” [EU-FCH-JU-245355], (II) “SUSHGEN” [Marie Curie-ITN-238678], (III) “T-CELL” [EU-FCH-JU-298300], European Space Agency (ESA) [4000109578/13/NL/SC], (IV) “SElySOs” [HORIZON 2020-671481], (V) “Eco-Bio-H2-FCs” [Τ2ΕΔΚ-00955], (VI) “NewSOC” [HORIZON 2020-874577].