Χρήση των μαγνητοελαστικών υλικών ως αισθητήρες για την καταγραφή της μηχανικής υγείας διαφόρων άλλων υλικών

Τίτλος Παρουσίασης: Χρήση των μαγνητοελαστικών υλικών ως αισθητήρες για την καταγραφή της μηχανικής υγείας διαφόρων άλλων υλικών
Κατηγορία Συμβάντος: Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος (Webinars)
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Δημήτρης Κουζούδης
Προέλευση Ομιλητή (Affiliation): Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1
Ημερομηνία: Τρί, 26 Οκτ 2021, Ώρα: 14:00 - 16:00
Διεύθυνση Διαδικτυακής Μετάδοσης: https://upatras-gr.zoom.us/j/91225829402?pwd=SnN6b0hMQWJnZXNSTkNKaVQ4WGlNdz09
Περίληψη

Στην παρούσα ομιλία θα παρουσιαστούν οι ιδιότητες μιας ειδικής κατηγορίας υλικών, των μαγνητοελαστικών υλικών, τα οποία έχουν την ιδιότητα να μετατρέπουν τις μηχανικές διεργέσεις σε μαγνητικό σήμα και έτσι είναι ιδανικοί υποψήφιοι για εφαρμογές ανίχνευσης με ανέπαφο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, θα δειχθεί πως μια ειδική κατηγορία των  μαγνητοελαστικών υλικών, τα μεταλλικά γυαλιά σε μορφή λεπτών ελασμάτων, τα οποία είναι άμορφα κράματα με βάση τον σίδηρο και το νικέλιο, μπορούν να ανιχνεύσουν την μηχανική υγεία άλλων υλικών, καταγράφοντας το φάσμα των ιδιοσυχνοτήτων τους όταν αυτά βρίσκονται σε καμπτική ταλάντωση. Η εισαγωγή ατελειών σε αυτά τα υλικά οδηγεί σε αλλαγή του φάσματος αυτού και έτσι μέσω της καταγραφής του μπορεί να επιτευχθεί έγκαιρη πρόγνωση και αποφυγή καταστροφών. 

Αρχείο Περίληψης: perilipsi-titlos.docx
Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή

Πληροφορίες για τον ομιλητή

https://www.chemeng.upatras.gr/el/personnel/faculty/48