Σεμινάριο τμήματος - ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε

Τίτλος Παρουσίασης: Προκλήσεις και Προοπτικές Εξέλιξης ενός Χημικού Μηχανικού στην Επεξεργασία Αποβλήτων και εν γένει στην Προστασία του Περιβάλλοντος
Κατηγορία Συμβάντος: Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος (Webinars)
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Γεώργιος Συριόπουλος
Προέλευση Ομιλητή (Affiliation): Χημικός Μηχανικός, Γενικός Διευθυντής ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.
Αίθουσα: Βιβλιοθήκη "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης"
Ημερομηνία: Παρ, 14 Δεκ 2018, Ώρα: 11:00 - 12:00
Περίληψη

Μέσω του αντικείμενου δραστηριοποίησης της εταιρείας ΣΥΡΜΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε., δίνεται η δυνατότητα γνωριμίας με τις μεθόδους επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων, αλλά και παραγωγής ενέργειας από υγρά απόβλητα βιομηχανικής εγκατάστασης.

Αρχείο Περίληψης: Syrmet_PresentationPoster14-12rev.pdf