Σεμινάριο Τμήματος - Μαρία Δημαρόγκωνα

Τίτλος Παρουσίασης: Δομικές μελέτες βιοκαταλυτών βιομηχανικού ενδιαφέροντος
Κατηγορία Συμβάντος: Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος (Webinars)
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Μαρία Δημαρόγκωνα
Προέλευση Ομιλητή (Affiliation): Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αίθουσα: Βιβλιοθήκη "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης"
Ημερομηνία: Παρ, 22 Ιαν 2021, Ώρα: 12:00 - 14:00
Διεύθυνση Διαδικτυακής Μετάδοσης: Meeting ID: 924 2903 5657 Passcode: 068588
Περίληψη

Τα ένζυμα είναι εξαιρετικά αποδοτικοί καταλύτες που παρουσιάζουν μεγάλη εξειδίκευση ως προς τις βιοχημικές αντιδράσεις που καταλύουν, γεγονός που τα καθιστά στόχους βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, η ραγδαία ανάπτυξη τεχνικών μοριακής βιολογίας από τα τέλη του περασμένου αιώνα επέτρεψε το σχεδιασμό και την παραγωγή βιοκαταλυτών με επιθυμητά χαρακτηριστικά. Στο σεμινάριο θα παρουσιάσω πώς η δομική ανάλυση ενζύμων που δρουν σε φυσικά και τεχνητά πολυμερή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μελετηθεί ο μηχανισμός δράσης τους. Επίσης, πώς μπορούν να σχεδιαστούν μεταλλάξεις που  αποσκοπούν στην τροποποίηση της καταλυτικής δράσης προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Δείτε το βίντεο της ομιλίας της κας Μαρίας Δημαρόγκωνα

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή

Η Μαρία Δημαρόγκωνα έλαβε το δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 2004. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Paris Descartes University, όπου ειδικεύτηκε στην κρυσταλλογραφία μακρομορίων. Έλαβε το διδακτορικό της το 2014 από το ΕΜΠ, πραγματοποιώντας βιοχημικές και δομικές μελέτες βιοκαταλυτών που εμπλέκονται στην αποικοδόμηση φυτικής βιομάζας. Στη συνέχεια εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΕΜΠ και στο Swedish Agricultural University (Ουψάλλα). Από το 2017, είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η έρευνα στην ομάδα της επικεντρώνεται στη χρήση κρυσταλλογραφίας ακτίνων X  για την κατανόηση θεμελιωδών σχέσεων μεταξύ δομής και λειτουργίας βιοκαταλυτών βιομηχανικού ενδιαφέροντος.