Νέες θέσεις εργασίας στο τμήμα Χημικών Μηχανικών

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Δείτε τις προκηρύξεις για νέες θέσεις μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών.

Θέσεις Εργασίας

 
Η Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., η μεγαλύτερη ελληνική Καπνοβιομηχανία, στα πλαίσια της ανάπτυξής της, επιθυμεί να προσλάβει για την περαιτέρω στελέχωσή της στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Καλαμάτα: ΧΗΜΙΚΟ…

 
Seniority level: Mid-Senior level  Employment type: Full-time  Job function: Management and Manufacturing  Industries: Wholesale Building Materials    StoHellas, distributor for Greece and Cyprus of the global market…

 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP40524 (Καθηγητής), ΑΡΡ40526 (Αναπληρωτής Καθηγητής), ΑΡΡ40529 (Επίκουρος Καθηγητής)
Ερευνητική δραστηριότητα στο παρακάτω πεδίο: Υπολογιστικές μέθοδοι από πρώτες αρχές (κβαντικές), μέθοδοι θεωρίας συναρτησιοειδούς πυκνότητας, μέθοδοι μοριακής δυναμικής από πρώτες αρχές για υπολογισμούς μοριακών και…

 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP40268 (Καθηγητής), ΑΡΡ40271 (Αναπληρωτής Καθηγητής), ΑΡΡ40274 (Επίκουρος Καθηγητής)
Παρασκευή και χαρακτηρισμός σύνθετων/νανοσύνθετων υλικών.  Πειραματική μελέτη, σύνθεση, εφαρμογή και  βελτιστοποίηση διεργασιών παρασκευής σύνθετων / νανοσύνθετων υλικών  Η θέση κατά προτίμηση να καλύπτει ένα ή…

 
H CBL ζητά έναν χημικό ή χημικό μηχανικό για το τμήμα φαρμακευτικής παραγωγής. Θα εργάζεται στο τμήμα φαρμακευτικής παραγωγής της εταιρίας, σε βάρδιες εργασίας, καιθα παίρνει μέρος σε εργασίες προετοιμασίας και…

 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP39579 (Καθηγητής), ΑΡΡ39582 (Αναπληρωτής Καθηγητής), ΑΡΡ39587 (Επίκουρος Καθηγητής)
Πειραματική Φυσικοχημεία - Φασματοσκοπία. Ερευνητική δραστηριότητα σε τουλάχιστον μία από τις κάτωθι περιοχές: Μοριακή φασματοσκοπία για μελέτη δομής ή/και δυναμικής υλικών (μακροσκοπικές φυσικοχημικές ιδιότητες,…

 
Μια νέα επαγγελματική ευκαιρία στο Εργοστάσιο του Μέλλοντος είναι εδώ για εσάς! Η Παπαστράτος σε συνεργασία με τη Mantis Beyond Innovation πραγματοποιούν για τέταρτη φορά Πρόγραμμα Καινοτομίας με σκοπό την ανεύρεση 35…

 
Το εργαστήριο Βιομοριακής Δυναμικής και Μηχανικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών προκηρύσει δύο (2) θέσεις για έναν (1) Υποψήφιο Διδάκτορα & ένα (1) Μεταδιδακτορικό Ερευνητή για 23 Μήνες, με δυνατότητα επέκτασης…

 
Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 643/08.11.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισετην πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού…

 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP.26942 (Aναπλ. Kαθηγητής), APP26945 (Eπικ. Καθηγητής)
Ερευνητική δραστηριότητα σε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω πεδία: Στοιχεία καυσίμου και Ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές, Μικροροϊκά στοιχεία καυσίμου και ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές ροής, Ηλεκτροχημικοί υπερπυκνωτές,…

 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP.APP26938 (Aναπλ. Kαθηγητής), APP26941 (Eπικ. Καθηγητής)
Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης έχει ως εξής: Μηχανική ρευστών και Φαινομένων Μεταφοράς θερμότητας και μάζας σε διεργασίες και εφαρμογές της Χημικής Μηχανικής, με έμφαση στη…

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 771ης / 23.06.2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση…

 
2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 144 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας…

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 80 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ & 93 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων…

 
Το UP TITAN Graduate Trainee Program είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής εξέλιξης 12μήνης διάρκειας που…