Όλα τα νέα και οι ανακοινώσεις του Τμήματος Χημικών Μηχανικών


 
Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου ενώ το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα (χειμερινό κι εαρινό).  Το…

 
Δυνατότητα Επανεξέτασης για Βελτίωση Βαθμολογίας από 15 Ιουλίου - 2 Αυγούστου 2024 Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (104/1.12.2016), οι…

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 Εξεταστική Περίοδος Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2024…

 
επισυνάπτουμε το Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών του Ά Τομέα.

 
Η εταιρία ΡΕΝΙΕΡΗΣ είναι μία εξαγωγική εταιρεία ελαιολάδου με παρουσία σε πάνω από 40 διεθνείς αγορές και με έδρα την Κίσσαμο Χανίων της Κρήτης. Αναζητούμε άτομο που θα ενταχθεί στην ομάδα λειτουργίας της μονάδας της…

 
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι διπλωματούχοι φοιτητές  που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία  της Τετάρτης 31 Ιουλίου 2024 πρέπει  να υποβάλλουν την αίτηση ορκωμοσίας μόνο από τον παρακάτω σύνδεσμο …

 
Όσοι φοιτητές/τριες  αφού παρουσιάσουν την Διπλωματική τους Εργασία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα χρειαστεί να παραδώσουν στη Γραμματεία τα παρακάτω: 1)Υπεύθυνη Δήλωση Συγγραφής Διπλωματικής: …

 
δείτε συνημμένα το Πρόγραμμα των τελετών με οδηγίες-χρήσιμες πληροφορίες

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΔιατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»για την εισαγωγή τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025…

 
Επισυνάπτεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα σχετικά έντυπα 

 
Η Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., η μεγαλύτερη ελληνική Καπνοβιομηχανία, στα πλαίσια της ανάπτυξής της, επιθυμεί να προσλάβει για την περαιτέρω στελέχωσή της στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Καλαμάτα: ΧΗΜΙΚΟ…

 
Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών» Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2023-2024 Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών» Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων…