ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2021 - 2022
Θεματική Ενότητα:
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Επιβλέπων:
Κουτσούκος Πέτρος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Διάβρωση και Προστασία Υλικών (CHM_E_Γ5)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Αιωρήματα και Γαλακτώματα (CHM_E_Β6)
Παρατηρήσεις

Η μελέτη αφορά σε ασβεστολιθικά υλικά (ασβεστόλιθος , μάρμαρο και κονιάματα ιστορικών μνημείων), τα οποία υφίστανται χημική ή και άλλου είδους διάβρωση, συνεπεία της οποίας  τίθενται εν κινδύνω οι μηχανικές τους ιδιότητες. Διερευνάται σε συνθήκες διαβρωτικού περιβάλλοντος, ο μηχανισμός της διάλυσής τους σε ακόρεστα ως προς το ανθρακικό ασβέστιο υλικά βάσει της κινητικής της διάλυσης συναρτήσει του βαθμού κορεσμού των διαλυμάτων.  Διερευνώνται μέθοδοι επεξεργασίας των υλικών με προστατευτικά υλικά (διαλύματα αναστολέων της χημικής διάλυσης, αιωρήματα οξειδίων τιτανίου ή και ψευδαργύρου) και αξιολογείται ο βαθμός προστασίας με βάση την επίδρασή τους στους αντίστοιχους μηχανισμούς..  

Μελετάται η σημασία του ηλεκτρικού φορτίου της επιφάνειας σε συνδυασμό με την επεξεργασία της, είτε με ροφούμενες ουσίες, οι οποίες ιοντίζονται σε υδατικά διαλύματα είτε με σωματίδια οξειδίων, ανριθέτου φορτίου προς τα αντίστοιχα των δομικών υλικών.