Μοντελοποίηση και ανάλυση της διασποράς νανοπλακιδίων άνθρακα σε υδατικά διαλύματα.

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2024 - 2025
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Αρμάου Αντώνης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών (CHM_E_A2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Νανοϋλικά/Νανοτεχνολογία (CHM_E_Γ2)
Παρατηρήσεις

Η διεργασία διασποράς νανοπλακιδίων άνθρακα σε υδατικά διαλύματα παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των νανοπλακιδίων, οι οποίες έχουν την τάση να συσφαιρόνονται. Η χρήση τασιενεργών ουσιών είναι μια λύση για την μείωση αυτού του φαινομένου, αλλά είναι αργή διεργασία. Στην διπλωματική αυτή θα εξερευνηθεί η χρήση υπερήχων για την επιτάχυνση της διεργασίας με σκοπό την ρύθμιση της διασποράς των νανοπλακιδίων. Ο στόχος της διπλωματικής εργασίας ειναι να μοντελοποιηθεί η διεργασία διασποράς, χρησιμοποιώντας πειραματικά δεδομένα απο το  εργαστήριο Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Υλικών. Σκοπός είναι να ευρεθούν οι βέλτιστες συνθήκες της διεργασίας.