Μελέτη της διασποράς ανθρακικών νανοφάσεων σε υδατικά διαλύματα με υποβοήθηση τασιενεργών ουσιών

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Επιβλέπων:
Δάσιος Κωνσταντίνος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Διάβρωση και Προστασία Υλικών (CHM_E_Γ5)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Νανοϋλικά/Νανοτεχνολογία (CHM_E_Γ2)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Γανού Ευανθία (AM: 1069030 )
Παρατηρήσεις

Πειραματικό μέρος της μελέτης της διασποράς ανθρακικών νανοφάσεων σε υδατικά διαλύματα παρουσία διεπιφανειακά ενεργών ουσιών για την υποβοήθηση της ομογενοποίησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας συγκρίνονται με τις προβλέψεις/μοντελοποιήσεις του θεωρητικού μέρους που διεξάγεται υπό την επίβλεψη και συνεργασία του κ. Αρμάου.