Υπολογιστική προσομοίωση και σχεδιασμός υλικών για διεργασίες διαχωρισμού

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Παρασκευά Χριστάκης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Εφαρμογές και Προσομοίωση Φαινομένων Μεταφοράς (CHM_E_A4)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Νανοϋλικά/Νανοτεχνολογία (CHM_E_Γ2)
Παρατηρήσεις

Επιβλ. ΙΕΧΜΗ: Δρ. Β. Μπουργανός, Διευθυντής Ερευνών

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας θα γίνει στους χώρους του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Χρ. Παρασκευά