Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό

Κανελλοπούλου Δήμητρα

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: dkanel@chemeng.upatras.gr

Πεταλά Αθανασία

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: natpetala@chemeng.upatras.gr

Συγγούνη Βαρβάρα

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: sygouni@upatras.gr
Tel: +302610997574

Φαρσάρη Εργίνα

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: efarsari@chemeng.upatras.gr

Χριστογέρου Αγγελική

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: angiechristo@upatras.gr