Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών Προπτυχιακών Φοιτητών 20-21 Ιουλίου 2020

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών των Προπτυχιακών Φοιτητών θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE κι αφού οι ενδιαφερόμενοι συνδεθούν μέσω του λογαριασμού του Πανεπιστημίου σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Όσοι φοιτητές δεν στείλουν εγκαίρως [έως το πρωί της 13ης Ιουλίου 2020] την εργασία τους στην τριμελή τους δεν θα παρουσιάσουν. Παρακαλούνται οι φοιτητές να συνδεθούν ηλεκτρονικά μισή ώρα νωρίτερα από την ώρα παρουσίασης τους.

Εκ της Γραμματείας