Αίθουσες Σεμιναρίων - Webinars

 
Στην ομιλία της με τίτλο "Η Χημική Μηχανική οδηγεί παντού", η Μαρίκα Λάμπρου, απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, εδειξε ότι οι σπουδές στη Χημική Μηχανική μπορούν να αποτελέσουν το…

 
Την Τετάρτη 26 Μαΐου, ώρα 7:00 μμ, θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάλεξη με θέμα: “Είκοσι Χρόνια Ανάπτυξης Μοριακών ‘Rapid Tests’ στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Επιτεύγματα και Εφαρμογές στους Τομείς της Υγείας και της Αγροδιατροφής…

 
Την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021, στις 4-6μμ (ώρα Ελλάδας) δοθούκαν 4 διαλέξεις από τους βραβευθέντες του τομέα των Ατμοσφαιρικών Επιστημών της Ευρωπαϊκής Ενωσης Γεωεπιστημών (Atmospheric Sciences Division of the European…

 
Στα πλαίσια τoυ προγράμματος σεμιναρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 ο καθηγητής του University of Minnesota, USA κ. Πρόδρομος Νταουτίδης έδωσε διάλεξη με…

 
Στα πλαίσια τoυ προγράμματος σεμιναρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου κ. Δώρος Θεοδώρου έδωσε διάλεξη με τίτλο…

 
Στα πλαίσια τoυ προγράμματος σεμιναρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου κ. Γεράσιμος Λυμπεράτος έδωσε διάλεξη με…

 
Στα πλαίσια τoυ προγράμματος σεμιναρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 η επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος κα Μαρία Δημαρόγκωνα έδωσε διάλεξη με τίτλο "Δομικές…

 
Στα πλαίσια τoυ προγράμματος σεμιναρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 ο Γεώργιος Δ. Βέρρος έδωσε διάλεξη με τίτλο "Εφαρμογές της Θερμοδυναμικής μη…

 
Στα πλαίσια τoυ προγράμματος σεμιναρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 ο Γεώργιος Καρανικολός έδωσε διάλεξη με τίτλο "Καινοτόμα πορώδη συστήματα και διεργασίες…

 
Στα πλαίσια τoυ προγράμματος σεμιναρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 ο Ιωάννης Κατσούναρος έδωσε διάλεξη με τίτλο "Ηλεκτροκατάλυση για ενεργειακές εφαρμογές…

 
Στα πλαίσια τoυ προγράμματος σεμιναρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 ο Ανδρόνικος Μπαλάσκας έδωσε διάλεξη με τίτλο "Ηλεκτροχημικός χαρακτηρισμός κραμάτων…

 
Στα πλαίσια τoυ προγράμματος σεμιναρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 ο Δημήτριος Νιάκολας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) έδωσε διάλεξη με τίτλο "Χημικές Διεργασίες και…

 
Στα πλαίσια τoυ προγράμματος σεμιναρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 η κα Ιωάννα Παπαβασιλείου έδωσε διάλεξη με τίτλο "Ανάπτυξη φορητού συστήματος ισχύος με…

 
Στα πλαίσια τoυ προγράμματος σεμιναρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 ο κ Κωνσταντίνος Γούλας με τίτλο "Κατάλυση για την αναβάθμιση βιομάζας: Βασικές και…

 
Στα πλαίσια τoυ προγράμματος σεμιναρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 η κα Μελίτα Μενελάου (Cyprus University of Technology ) έδωσε διάλεξη με τίτλο "…