Ανακοινώσεις για τον κωρονωϊό COVID-19


 
Επισυνάπτεται νέο ΦΕΚ του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς ενημέρωσή σας, ιδίως σε ότι αφορά το άρθρο 5.1 για εισερχόμενους φοιτητές Erasmus. Το ΦΕΚ έχει τίτλο "Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών…

 
Με το άρθρο έκτο της με αριθμ. 60720/Ζ1/21.5.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄1971) ορίστηκε ότι: «Σε περιπτώσεις αλλογενών/αλλοδαπών φοιτητών εκτός Ε.Ε. και αλλογενών/αλλοδαπών φοιτητών εντός Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων…

 
Σας ενημερώνουμε ότι στον σύνδεσμο του ιστότοπου του Γραφείου Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών http://osh…

 
Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους επί διπλώματι φοιτητές θα ανοίξουν από τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 έως τη Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020. Η διενέργεια εξ αποστάσεως εξετάσεων επί διπλώματι φοιτητών (μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου…

 
Η Γενική Συνέλευση του ΤΧΜ με την υπ΄ αριθμ.: 606/22.5.2020 αποφάσισε: Ολοκλήρωση των εξ αποστάσεως μαθημάτων στις 29/5/2020. Έναρξη εργαστηριακών ασκήσεων στις 25/5/2020 και ολοκλήρωσή τους μέχρι τις 27/6/2020. Θα…

 
Κοινοποιείται το ΦΕΚ που αφορά και στη Πρακτική Άσκηση. Η Πρακτική αναφέρεται στο Άρθρο 4. Με δεδομένη την επανέναρξη της, σύμφωνα με το πρόσφατο ΦΕΚ…

 
Η Γενική Συνέλευση του ΤΧΜ με την υπ΄ αριθμ.: 606/22.5.2020 αποφάσισε: Διενέργεια εξ αποστάσεως εξετάσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου από 29/6/20 έως 17/7/2020. Διενέργεια εξ αποστάσεως εξετάσεων επί διπλώματι φοιτητών…

 
Πριν ξεκινήσετε να έρθετε στο Πανεπιστήμιο και στο Τμήμα για την εργαστηριακή σας άσκηση συστήνεται η θερμομέτρηση στο σπίτι σας. Αποφύγετε τη μετακίνησή σας σε περίπτωση που παρουσιάζετε πυρετό. Επίσης παραμείνετε…

 
Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη των επιστημονικών υπευθύνων, συζητήθηκαν θέματα τόσο γενικά, όσο και ειδικά, που αφορούν στη Πρακτική Άσκηση. Η γενική διαπίστωση ήταν το «ξαφνικό» της επανέναρξης της Π.Α.. Για την εξ…

 
Κοινοποιείται το σχετικό και με την μερική επανέναρξη της Πρακτική Άσκηση ΦΕΚ. Αύριο θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη όλων των επιστημονικών υπευθύνων. Μετά την ολοκλήρωσή της θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στο site του…

 
Οι πάσης φύσεως Πρακτικές Ασκήσεις επί του παρόντος βρίσκονται σε αναστολή έως 10-5-2020 βάσει των οδηγιών του Υπουργείου (…

 
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζει παράταση στηως επιβολής του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών…

 
Αγαπητοί φοιτητές, Αγαπητές φοιτήτριες, Όπως γνωρίζετε, ξεκίνησαν ήδη να προσφέρονται τα θεωρητικά μαθήματα με βάση το σύστημα που έχει δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών και το οποίο βασίζεται στη χρήση λογισμικού…

 
Συνεργασία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Λοιμώξεων του ΠΓΝΠ στη μάχη εναντίον του κορωνοϊού. Η διαθεσιμότητα ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού (personal protective equipment/…

 
Stay aware of the latest information on the COVID-19 outbreak, available through your national and local public health authority. Most people who become infected experience mild illness and recover, but it can be more…