ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 - 2014 ΕΩΣ 2021-2022

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών έχει αποφασίσει τον ορισμό Συμβούλων Καθηγητών για τους φοιτητές του Τμήματος όπως προβλέπεται και από το νόμο. Ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές έχουν οριστεί 14 καθηγητές που αναλαμβάνουν να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν ομάδες των 15 περίπου φοιτητών ο καθένας. Κάθε πρωτοετής φοιτητής πληροφορείται το όνομα του Σύμβουλου Σπουδών του κατά την εγγραφή του στο Τμήμα και μπορεί να αξιοποιεί τις γνώσεις και την εμπειρία του καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Η Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων του Τμήματος επισκέπτεται τους πρωτοετείς φοιτητές στην αρχή του 1ου εξαμήνου και τους ενημερώνει για το θεσμό του Συμβούλου Σπουδών.

Οι Σύμβουλοι Σπουδών επιλέγουν τον τρόπο προσέγγισης και βοήθειας των φοιτητών που τους ανατίθενται, τους οποίους ενημερώνουν και συμβουλεύουν για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την ακαδημαϊκή τους ζωή. Ενδεικτικά:

  1. Ενημερώνουν τους φοιτητές για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τη συμμετοχή στα εργαστήρια, την αξιοποίηση του Υπολογιστικού Κέντρου του Τμήματος, τις δυσκολίες και τους τρόπους αξιολόγησης μαθημάτων.
  2. Ενθαρρύνουν τους φοιτητές να συμμετέχουν σε διαγωνίσματα προόδου, τεστ, παράδοση σειρών ασκήσεων, ενισχυτική διδασκαλία με επιπλέον φροντιστήρια κλπ., που τους βοηθούν να κατανοήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα μαθήματα.
  3. Ενημερώνουν τους φοιτητές για το περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής σε συνάρτηση με τα προσωπικά ενδιαφέροντα των φοιτητών, με στόχο την επιλογή των καταλληλότερων κατά περίπτωση μαθημάτων.
  4. Συζητούν με τους φοιτητές τα αποτελέσματα εξετάσεων σε μαθήματα.
  5. Συμβουλεύουν τους φοιτητές αναφορικά με την επιλογή θέματος Διπλωματικής Εργασίας.
  6. Ενημερώνουν τους φοιτητές για Μεταπτυχιακές Σπουδές (στο Τμήμα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό).
  7. Ενημερώνουν τους φοιτητές για τις επαγγελματικές προοπτικές που έχουν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους (ευκαιρίες σε δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο επάγγελμα, θέσεις εργασίας στο εξωτερικό).
  8. Συζητούν με τους φοιτητές οποιοδήποτε οικογενειακό, προσωπικό ή άλλο θέμα επηρεάζει τις σπουδές τους.
Επισυναπτόμενα Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΛΟΓΩ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΤΕΓΡΑΦΗ, 5%, ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ Η ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ 199.5 KB
ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΛΟΓΩ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΤΕΓΡΑΦΗ, 5%, ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ Η ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ 204 KB
ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΛΟΓΩ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΤΕΓΡΑΦΗ, 5%, ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ Η ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ 194.5 KB
ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΛΟΓΩ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΤΕΓΡΑΦΗ, 5%, ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ Η ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ 198 KB
ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΛΟΓΩ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΤΕΓΡΑΦΗ, 5%, ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ Η ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ 196.5 KB
ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΛΟΓΩ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΤΕΓΡΑΦΗ, 5%, ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ Η ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ 198.5 KB
ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΛΟΓΩ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΤΕΓΡΑΦΗ, 5%, ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ Η ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ 233 KB
ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΛΟΓΩ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΤΕΓΡΑΦΗ, 5%, ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ Η ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ 230 KB
ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΛΟΓΩ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΤΕΓΡΑΦΗ, 5%, ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ Η ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ 231.5 KB