Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός Μαθήματος: CHM_102
Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 6
Κωδικός Μαθήματος: CHM_110
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5
Κωδικός Μαθήματος: CHM_115
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Κωδικός Μαθήματος: CHM_130
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5
Κωδικός Μαθήματος: CHM_140
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 4
Κωδικός Μαθήματος: CHM_163
Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3
Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Α
Κωδικός Μαθήματος: CHM_185
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_186
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_190
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_192
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_193
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_194
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_195
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_196
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_197
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός Μαθήματος: CHM_201
Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 7
Κωδικός Μαθήματος: CHM_212
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 7
Κωδικός Μαθήματος: CHM_215
Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_230
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 7
Κωδικός Μαθήματος: CHM_232
Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3
Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Α
Κωδικός Μαθήματος: CHM_191
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_285
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_292
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_293
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_294
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_295
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_297
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_298
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός Μαθήματος: CHM_220
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 7
Κωδικός Μαθήματος: CHM_300
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6
Κωδικός Μαθήματος: CHM_311
Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_312
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_363
Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 7
Κωδικός Μαθήματος: CHM_421
Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 7
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός Μαθήματος: CHM_202
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_320
Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 7
Κωδικός Μαθήματος: CHM_402
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Κωδικός Μαθήματος: CHM_521
Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_582
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5
Κωδικός Μαθήματος: CHM_660
Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 8
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός Μαθήματος: CHM_381
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6
Κωδικός Μαθήματος: CHM_481
Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_540
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6
Κωδικός Μαθήματος: CHM_550
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6
Κωδικός Μαθήματος: CHM_570
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5
Κωδικός Μαθήματος: CHM_680
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός Μαθήματος: CHM_515
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Κωδικός Μαθήματος: CHM_650
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6
Κωδικός Μαθήματος: CHM_671
Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_741
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6
Κωδικός Μαθήματος: CHM_755
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Κωδικός Μαθήματος: CHM_840
Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 7
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός Μαθήματος: CHM_655
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6
Κωδικός Μαθήματος: CHM_742
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6
Κωδικός Μαθήματος: CHM_756
Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_841
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6
Κωδικός Μαθήματος: CHM_941
Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 6
Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Β
Κωδικός Μαθήματος: CHM_798
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_799
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός Μαθήματος: CHM_1041
Μονάδες: 6
Μονάδες ECTS: 10
Κωδικός Μαθήματος: CHM_835
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5
Κωδικός Μαθήματος: CHM_855
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6
Κωδικός Μαθήματος: CHM_884
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Β
Κωδικός Μαθήματος: CHM_797
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_885
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_886
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_898
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ01
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ02
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ03
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ04
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ05
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ06
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3
Επιλογής Θεματικής Ενότητας, Ομάδα A
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_A1
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_A2
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_A3
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Επιλογής Θεματικής Ενότητας, Ομάδα Β
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_B1
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_B2
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Β3
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Επιλογής Θεματικής Ενότητας, Ομάδα Γ
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Γ2
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Γ3
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ07
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ08
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ09
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ10
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ11
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3
Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ12
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3
Επιλογής Θεματικής Ενότητας, Ομάδα A
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_A4
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_A5
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_A6
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Επιλογής Θεματικής Ενότητας, Ομάδα Β
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Β4
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Β5
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Β6
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Επιλογής Θεματικής Ενότητας, Ομάδα Γ
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Γ4
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Γ5
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Γ6
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4